50

50. Országos középiskolai fotókiállítás
2017 Pécs

Pályázati kiírás

A Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája fotókiállítást rendez Pécsett, az iskola aulájában a beküldött és a zsűri által kiválasztott képek felhasználásával.

A képek beérkezésének határideje: 2017. február 20. 23:59
Online eredményhirdetés: 2017. március 15. 00:00
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és a díjak kiosztása: 2017. április 12. 11:00

A kiállítás 2017. április 30-ig tart nyitva minden nap 8 és 16 óra között.
Helye: Pécs, Malomvölgyi út 1/B.


Részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet minden rendszeres középfokú oktatásban részesülő nappali tagozatos tanuló, személyenként legfeljebb nyolc (8) darab (országos pályázaton még nem díjazott) - fekete-fehér, színes, vagy monokróm - digitális képpel.

A pályázat elektronikus formában zajlik. A képeket regisztráció után, méretezve kell feltölteni a www.okfp.hu weblapra. A képek hosszabbik oldala 2835 pixel legyen és 300 dpi felbontású, mely így 24cm-es levilágítási (nyomtatási) méretnek felel meg. Kiterjesztésük JPEG, digitális méretük egyenként ne legyen nagyobb, mint 5 megabájt. A kiírástól eltérő méretű képek nem vehetnek részt a pályázaton. (kép méretezése) Regisztrációkor és a képek feltöltésekor az összes adatot (név, iskola pontos neve, lakcím, képcím, stb.) a magyar helyesírásnak megfelelő nagy- és kisbetűkkel, szabályos szóközzel kell beírni.

Témák szerint két kategóriákat határozunk meg. Az „EGYÉB” kategória eddigi hagyományainkhoz hűen nem tartalmaz témáját illetően korlátozást azon kívül hogy a képek témája a jó ízlés határain belül legyen, amiért a szerző felelősséget vállal.

A másik téma az egyetemi életre való készülés jegyében, valamint a 650 éves jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetemről szól. Nagy Lajos királyunk Magyarország első egyetemét 1367-ben Pécsett alapította, két évvel a bécsi alapítása után, tizenkilenc évvel a heidelbergi előtt. Valami olyan új kezdődött meg ekkor, mely hazánkat a nemzetközi trendek részesévé emelte. Arra ösztönzünk minden diákot, hogy ezeket a törekvéseket, valamint az egyetem életének a városra, annak lakóira és más intézményekre tett hatását kísérelje meg bemutatni fotókon keresztül. Bízunk benne, hogy a Pécsi Tudományegyetem sokszínűsége megihleti majd a fotópályázatra jelentkezőket, s így – ahogy a PTE valamennyi egyetemi polgára nyomot hagy a jelenen és a jövőn – fényképeik révén a pályázó diákok is lenyomatot hagynak minderről az utókor számára is.

Az „EGYETEM” kategóriákban olyan képeket is várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak az egyetem fogalmához, az egyetemi élethez, oktatáshoz, kutatáshoz, innovációhoz, az egyetemnek a társadalomra gyakorolt hatásához. A téma megközelítése lehet hagyományos vagy újító, realista vagy kreatív.

A regisztrációt követően a képek akkor válnak zsűrizhetővé, ha a pályázó befizette a képszámtól független 2.000,-Ft nevezési díjat banki, vagy postai készpénz átutalással. Bankszámlaszám: 50100112-12010790 (Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány). Banki átutalásnál a megjegyzés rovatba a pályázó nevét és az „OKFP-2017” azonosítót kérjük beírni. (A számlát a regisztrációkor beírt lakcímre küldjük.) Postai készpénz átutalás esetén a „címzett” rovatba a 50100112-12010790 számlaszámot és "Budapest 1910"-et, a közlemény rovatba az „OKFP-2017”- öt kell beírni. (kitöltési minta) A beküldési határidőig a képek és adatok cserélhetők, javíthatók, törölhetők, a határidő lejárta után erre már nincs lehetőség. A kiállításon szereplő papírképek a rendező tulajdonában maradnak.

A befizetett összegről intézményünk számlát készít és postázza a megadott címre. Amennyiben intézmény fizeti a nevezési díjat, kérjük feltüntetni a címet, illetve címeket a számla postázása miatt, és a pályázó(k) nevét is, a pályázó(k) azonosítása miatt.

A nevezési díj hiánya a képeket kizárja a pályázatból. A díjazott és kiállított képekről a megnyitóra digitális katalógus készül, mely a kiállítás megnyitóját követően a honlapról letölthető lesz. A pályázatra beküldött képek a sajtóközlés és a kiállítás propagandája céljából szabadon és szerzői jogdíj nélkül felhasználhatók.

A beküldött képeket országosan elismert fotóművészekből és szakemberekből álló zsűri értékeli és meghatározza a díjakat. A zsűrizés során külön kategóriában történik a szakirányú fotóoktatásban részesülő és az ilyen oktatásban nem részesülő tanulók képeinek elbírálása. Az összesítésben legjobb eredményt elért iskola egy évre birtokba veheti a külön erre a célra készült „Halász Rezső vándorserleg”-et. A pályázat díjai a befizetett nevezési díjakból, a szponzorok által felajánlott támogatásokból és a szervezők által összeállított tárgyjutalmakból állnak össze.

A díjak átvétele csak a helyszínen lehetséges, a díjakat a kiállítás megnyitóját követően a kiállítás nyitva tartásának időpontjáig őrizzük meg. További információ kérhető a 06-72-550-715 (Árgyelán-Vernes Judit, Domján Endre) telefonszámon és a www.okfp.hu weblapon a kapcsolat menüpontban. Minden egyéb felmerülő kérdésben a bíráló bizottság határoz, melynek döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A résztvevők a képek elektronikus úton történő beküldésével alávetik magukat a kiállítás feltételeinek.

Képeik beküldését szeretettel várja és megköszöni:

Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája

Déri Tibor
igazgató
Árgyelán-Vernes Judit,
Domján Endre

szervezők